لیزر الکساندرایت کندلا

لیزر الکساندرایت کندلا در غرب تهران

لیزر الکساندرایت کندلا بیشترین تاثیر را روی مو های نازک و کم رنگ دارد. کاری که بسیاری از دیگر دستگاه های لیزر قادر به انجام آن نیستند.

لیزر الکساندرایت کندلا در غرب تهران خواندن نوشته »